info@ceskadrevostavba.cz Kontaktní fomulář

Legislativa

Jak na naše domky nahlíží současné legislativa? Co je možné a co ne? Co je nutné zařídit? Zde najdete odpovědi na tyto otázky.

Z pohledu zákonů České republiky je na naše domky pohlíženo jako na stavby určené pro rekreaci či trvalý pobyt. To, že můžeme domek dopravit na místo určení vcelku, je jen dílčí technologický postup. S tím souvisí i fakt, že naše domky lze zapsat do katastru nemovitostí.


Naše domky legalizujeme nejčastěji na základě ohlášky. Pro podání ohlášky je potřeba míti připravené následující dokumenty:

  • projektová a technická dokumentace (je součástí dodávky)

  • situace (umístění domku na pozemku) - (je součástí dodávky)

  • energetický štítek domku (je součástí dodávky)

  • požární zpráva k domku (je součástí dodávky)

  • souhlas, resp. vyjádření sousedů (připravíme vám potřebné formuláře)

  • vyjádření dotčených organizací a organizací


Příslušný stavební úřad má na vyjádření 30 dnů, dotčené organizace pak také 30 dnů. Počítejte tedy, že stavební řízení může trvat obvykle 2 až 3 měsíce.

Komunikace se stavebním úřadem končí vydáním stavebního povolení. Po dostavbě domku je nutné stavební úřad ještě jednou kontaktovat a oznámit mu ukončení stavby. Jakmile toto proběhne, je možné nechat Váš domek zaměřit geodetem a umístit je do katastru.


Na naše domky lze umístit číslo popisné i orientační.