info@ceskadrevostavba.cz Kontaktní fomulář

Popis průběhu projektu

Jak vlastně celá stavba probíhá od začátku do konce a na co je nutné v jednotlivých fázích projektu pamatovat? To Vám teď celé popíšeme.

Hlavním smyslem našich projektů je rychlá výstavba Vašeho domku v rekordně krátkém čase a bez obtíží. Díky námi použitým technologiím můžete během třech měsíců bydlet. Naše projekty jsou realizované obvykle v následujících fázích:


Přípravná fáze

Přípravná fáze je první a nejdůležitější fází celého projektu. Společně s Vámi a naším architektem připravíme návrh celého domku, návrh interiéru a projektovou dokumentaci, nezbytnou pro stavební řízení (ohlášení stavby). Od Vás budeme potřebovat zejména prvotní návrh půdorysu Vašeho domku. Můžete se inspirovat již v realizovaných projektech. Tento návrh náš architekt překreslí do podoby technického výkresu, na základě kterého Vám pak bude vyhotovena cenová nabídka. Technický výkres poté bude sloužit zároveň jako podklad pro tvorbu projektové dokumentace.

Všechny naše domky jsou plně individualizovatelné, během přípravné fáze si budeme muset společně dále ujasnit  a vybrat následující:

 • podlahy

 • interiérové dveře

 • okna a exteriérové dveře

 • koupelnu - společně s našimi partnery připravíme vizualizaci

 • kuchyň spolu se spotřebiči

 

Fáze Komunikace s úřady

Aby bylo možné naše domky umístit na Váš pozemek je nutná komunikace s příslušným stavebním úřadem. Vaše domky legalizujeme nejčastěji na základě ohlášky. Pro podání ohlášky je potřeba míti připravené následující dokumenty:

 • projektová dokumentace

 • situace (umístění domku na pozemku)

 • energetický štítek domku

 • požární zpráva k domku

 • souhlas, resp. vyjádření sousedů

 • vyjádření dotčených organizací a organizací


Příslušný stavební úřad má na vyjádření 30 dnů, dotčené organizace pak také 30 dnů. Počítejme tedy, že stavební řízení může trvat obvykle 2 až 3 měsíce.

Komunikace se stavebním úřadem končí vydáním stavebního povolení. Po dostavbě domku je nutné stavební úřad ještě jednou kontaktovat a oznámit mu ukončení stavby. Jakmile toto proběhne, je možné nechat Váš domek zaměřit geodetem a zapsat jej do katastru.

Na naše domky lze umístit číslo popisné i orientační.

Díky tomu, že lze domek zapsat do katastru nemovitostí, lze na něj čerpat klasický hypotéční úvěr.

Výroba domku

Pokud je to možné, vyrábíme naše domky ve výrobní hale na Příbramsku. Je to závislé zejména na:

 • jednotlivé moduly domku nebudou větší než 5,5 m x 12 m

 • Váš pozemek je dobře dostupný pro kamión s domkem a manipulační techniku


V případě, že jedna z výše uvedených podmínek nebude splněna, musíme domek stavět na místě.

Výroba domku je zahájena tak, že na základě první zálohy od Vás objednáme materiál nezbytný pro výrobu domku - zejména se jedná o okna, střechu a dveře. Dodávka tohoto materiálu trvá obvykle do jednoho měsíce.

Dřevo dovážíme z Německa. Nejen, že je zde levnější než v ČR, ale je i kvalitnější.

Okna a střecha je objednána u tuzemských výrobců


Jakmile je materiál doručen do naší výrobní haly může být zahájena vlastní montáž. Vlastní montáž trvá přibližně 6 týdnů. Montáž a výroba domku je zakončena Vaší návštěvou ve výrobní hale. Při této návštěvě proběhne první přejímka domku, tak aby mohly být opraveny případné nedostatky.


Přeprava domku na pozemek, umístění domku

Závěrečnou fází je umístění domku na Vašem pozemku, Včas společně dohodneme termín přepravy. Vlastní přeprava probíhá obvykle v noci, tak abychom ráno mohli umístit domek na Váš pozemek. Domek umístíme na předem připravený pozemek. Pod přípravou pozemku je zejména myšleno:

 • povrchová příprava pozemku, v případě např. když je domek ve svahu

 • příprava základů nebo raději železobetonových patek

 • přivedení inženýrských sítí pod domek


Vlastní instalace domku trvá obvykle do 3 hodin. Končí tím, že Vám předáme klíče a společně podepíšeme předávací protokol.